Zasady dotyczące Konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 28 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Huggymoon sp. z o.o.

Bartycka 22B/21A

00-716 Warszawa

biuro@huggymoon.eu

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 28 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 28 dni od dnia, w  którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 28 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 28 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Informacje zawarte w Załączniku dotyczą prawa odstąpienia przysługującego Konsumentom. Zasady odstąpienia od Umowy Klientów niebędących Konsumentami wynikają z przepisów prawa.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

Do: HUGGYMOON SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA, ul. Bartycka 22B/21A, 00-716 Warszawa, biuro@huggymoon.eu

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Następującego Produktu (*):

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*)

 • adres konsumenta(-ów) (*)

[podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)/data]

 

Załącznik 2: WZÓR REKLAMACJI

 ........................................

(imię i nazwisko Klienta)

........................................

........................................

 

(adres Klienta do korespondencji)

........................................ 

(numer telefonu do kontaktu)

 

Huggymoon sp. z o.o. 

Bartycka 22B/21A

00-716 Warszawa

biuro@huggymoon.eu

 

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamacji w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu

................................................ i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 1. ....................................................................... za cenę .................................,

 2. ....................................................................... za cenę .................................,

 3. ....................................................................... za cenę .................................,

 4. ....................................................................... za cenę .................................,

 5. ....................................................................... za cenę .................................,

 6. ....................................................................... za cenę .................................,

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*. W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:

 1. przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady, albo

 2. żądam wymiany towaru na nowy, albo

 3. żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia, albo

 4. ..........................................................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

....................................................

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

Poznaj nasze

Inne produkty

Poszewki

Poszewki HuggyMoon są ręcznie szyte, z najwyższej jakości materiałów. Idealnie sprawdzą się na każdą porę roku.

Akcesoria

Akcesoria do spania HuggyMoon sprawią, że nawet najbardziej wymagający klient odczuje poprawe jakości snu.

Kołdry obciążeniowe dla dorosłych

Kołdra obciązeniowa to świetne rozwiązanie przy problemach z zasypianiem. Ułatwi nie tylko regenerację, ale również wspomoże wypoczynek prezy zaburzeniach lękowych, silnym stresie czy ADHD.

Kołdry obciążeniowe dla dzieci

Kołderka będzie nieocenionym kompanem dla każdego dziecka. Jest to idealne przykrycie do snu poniważ jej dotyk odbierany jest przez ciało analogicznie, jak uczucie przytulania.